gebruikers van kantoorruimte

Van strategisch doelstellingen naar écht passende huisvesting

Onze hulp

We dagen onze opdrachtgevers uit na te denken over wat huisvesting kan bijdragen aan veranderingen die in hun organisatie moeten worden bewerkstelligd. Of waar huisvesting sterk afwijkt van de ambities die er zijn.

De match tussen organisatie en huisvesting

We beantwoorden in overleg de vraag: Wat zijn de bedrijfsdoelstellingen die met de nieuwe werkomgeving moeten worden gerealiseerd, versterkt of ondersteund? Denk hierbij aan; de juiste sfeer, imago of identiteit uitstralen naar bezoekers, medewerkers of anderen; het bedrijfsproces beter ondersteunen door verbetering van communicatie, het faciliteren van een nieuwe werkstijl of introduceren van andersoortige werkplekken of functionaliteiten; het optimaliseren van kosten voor huisvesting door efficiënt gebruik van ruimte en services. 

De vertaling naar de nieuwe werkomgeving leggen wij vast in een programma van eisen op hoofdlijnen. Dit programma begint met het vastleggen van de strategische essentie van het project. Alle toekomstige deelnemers hebben hiermee hetzelfde vertrekpunt. Daarnaast beschrijft de inhoud kwantitatieve eisen (ruimtebehoefte, werkplekken etc.) maar ook kwalitatieve behoefte (klimaat, techniek, faciliteiten, locatie).

Het juiste gebouw

Uw makelaar brengt de contractuele verschillen van de gebouwen in kaart. Huurprijs, looptijd, incentives. Maar dat is niet voldoende voor een gewogen keuze. For Real zet hier exploitatiekosten en investeringen van de verschillende gebouwen naast waardoor echt financieel inzicht ontstaat. Daarnaast zijn er zaken als de locatie, faciliteiten, uitstraling en onderbuikgevoel van het gebouw waar we kwalitatieve waarde aan toekennen. Door per gebouw ook een test-fit uit te voeren wordt duidelijk waar het ruimtelijk programma het beste in past. Door het financiële -en kwalitatieve inzicht en de test-fit ontstaat het beeld waarin duidelijk wordt in welke mate de wensen en eisen zijn geborgd in de diversen gebouwen. Zo maken onze opdrachtgevers een gewogen keuze.

Ontwerpen van de beste werkomgeving

Met het programma van eisen in de ene en het gekozen gebouw in de andere hand ontwerpen wij de nieuwe werkomgeving. Centraal staat de werkstijl van de organisatie. In keuzes voor materialen houden wij rekening met de ambitie die de opdrachtgever heeft. Wordt alles nieuw, zijn er nog goede elementen die hergebruikt kunnen worden, of wil men kiezen voor duurzame producten, allemaal keuzes waar we bij stilstaan om samen met de opdrachtgever het ontwerp definitief te maken. 

Realisatie

Zodra het ontwerp definitief is gemaakt, begeleiden wij de aanbesteding. Door onze kennis van de markt zoeken we de juiste leveranciers bij de aard van het project. Nadat de werkpakketten vergeven zijn zullen wij het bouwteam voorzitten en begeleiden tijdens de uitvoering. Hierbij uiteraard met focus op kwaliteit, planning en budget en rapporteren we dat naar de opdrachtgever. 

Voor de organisatie is een verbouwing of herhuisvesting een hele verandering. De bouwperiode is ook een tijd waarin For Real de organisatie voorbereidt op deze verandering.  Door de medewerkers de route toe te lichten van strategische bedrijfsdoelstellingen naar de nieuwe huisvesting ontstaat er ambassadeurschap waardoor de nieuwe werkplek ook optimaal gaat functioneren.

Resultaatmeting

We willen zeker weten dat de doelen die we in de boardroom met elkaar vaststelden ook worden gerealiseerd. Daarom meten we in de periode na ingebruikname het succes op de doelstellingen en sturen we bij waar nodig.

Contact Us

We're happy to help. Shoot us an email and we'll get back to you asap. Promised.

Start typing and press Enter to search