eigenaren van gebouwen

Wij kijken door een huurdersbril naar uw vastgoed

Onze hulp

Een tevreden huurder is goud waard in uw portefeuille. We kijken, met onze kennis van de huurdersmarkt, naar het gebouw. Wat werkt goed, waar kunnen verbeteringen doorgevoerd worden om het gebouw op te laten vallen, niet alleen visueel maar ook technisch en functioneel.

Toekomstige huurder analyse

Uw gebouw staat op een bepaalde locatie, heeft een bepaalde uitstraling en bouwkundige en technische uitgangspunten. Welke potentiële huurders zullen geïnteresseerd zijn in dit type gebouw en welke wensen en eisen zullen zij hebben? En op welke wijze kan uw gebouw opvallen tussen de andere leegstaande gebouwen? Door onze kennis van de huurdersmarkt begrijpen wij wat potentiële huurders zoeken en kunnen we de verbeterpunten in kaart brengen voor het gebouw.

Huidige huurder evaluatie

Door inzicht te hebben in het welbevinden van huidige huurders in uw gebouw komen zaken waar men heel tevreden over is en eventuele verbeterpunten aan het licht. Zo weet u, als eigenaar of asset manager waar uw gebouw op gewaardeerd wordt en waar huidige huurders graag verbeteringen zien. Door onze kennis van huurders zijn wij in staat om de juiste vragen te stellen aan de huurders, om helder inzicht te verkrijgen. Vervolgens doet For Real verbetervoorstellen, waarbij de investering precies op de juiste plek tot zijn recht komt.

Verbeteringen aan het gebouw

Nadat is vastgesteld wat potentiële huurders verlangen of huidige huurders graag verbeterd zien vertalen wij dit naar concrete verbeteringen aan het gebouw. Dit zetten wij in een business case. Zo wordt duidelijk waar het te investeren bedrag op een goede manier besteed kan worden.  Om zo potentiële huurders aan te trekken, bestaande huurders te behouden en de waarde van het gebouw positief te beïnvloeden.

Technische due diligence

U koopt en verkoopt uw gebouwen. De informatie die u daarbij nodig heeft is wat ons betreft niet zomaar een doos met stukken maar moet de positieve kanten van uw te verkopen gebouw laten schitteren en kritisch zijn op de essenties bij aankoop. Bij For Real is een Due Diligence dus nooit hetzelfde. We leggen steeds opnieuw de accenten die nodig zijn. Geweldige techniek, een buitengewone locatie of functioneel onderscheidend bij verkoop. Bij aankoop kritisch op noodzakelijke investeringen, technische aandachtspunten en die huurdersbril. Alle informatie op een rij, maar met steeds een ander accent.

Presentatie portfolio

Uw gebouw moet opvallen! Niet alleen het gebouw zelf, maar ook de manier waarop potentiële huurders of kopers informatie krijgen over het gebouw. Door gezamenlijk met de makelaar een marketingplan op te stellen kan uw gebouw opvallen. Huurders of kopers moeten de potentie kunnen zien voor hun eigen onderneming. Door gebruik te maken van de bijvoorbeeld fotorealistische renders of een 360 graden view, kan men snel de mogelijkheden van een gebouw zien.

Contact Us

We're happy to help. Shoot us an email and we'll get back to you asap. Promised.

Start typing and press Enter to search